ข้อมูลบริษัท

Company Profile

Numtong Printing Co.,Ltd.

บริษัท นำทองการพิมพ์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2538 เพื่อรองรับการเติบโตของงานสิงพิมพ์ที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว และมีความหลากหลายมากขึ้น ปัจจุบันบริษัทได้รับความไว้วางใจในการผลิตสิ่งพิมพ์ให้กับหน่วยงานราชการ สถานศึกษา บริษัทชั้นนำทั่วไปอย่างต่อเนื่อง และยังคงมุ่งมั่นพัฒนาสิ่งพิมพ์รูปแบบต่างๆ ตลอดจนถึงการบริการให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างสูงสุด ดังปณิธานที่ว่า

“พิมพ์งานที่นำทอง รับรองถูกใจ”

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านงานสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลา ราคายุติธรรม มีบริการให้คำแนะนำแก่ลูกค้าอย่างเป็นมิตร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด

พันธกิจ

  1. มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนถึงกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
  2. พัฒนาและยกระดับความสามารถของพนักงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
  3. ส่งมอบสินค้าตรงเวลา มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของลูกค้า
  4. บริการให้คำแนะนำแก่ลูกค้าอย่างเป็นมิตรด้วยข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ
Prepress
Prepress

Design

Proof

Digital print

Plate

Press
Press

พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ที่มีมาตรฐาน และตรวจสอบด้วยเครื่องมือ Spectoden

Postpress
Postpress

การเคลือบ UV/PVC

การปั๊ม การปั๊มทอง/การปั๊มนูน/การปั๊มไดคัต

การพับ การเข้าเล่ม ปะกล่อง ฯลฯ

QC

Delivery
Delivery

บรรจุพร้อมจัดส่ง

X